Radionica za implementatore predmetnog kurikuluma BJK, HJK, SJK u petom razredu

U ponedjeljak, 17.10. u prostorijama OŠ “Edhem Mulabdić” održana je radionica za implementatore predmetnog kurikuluma BJK, HJK, SJK u petom razredu. Radionicu je vodila Dalila Potogija, prof. bosanskog jezika. Učesnici radionice su se bavili analizom mjesečnog plana za novembar, a potom su radili na kreiranju priprema definiranih na ishodima učenja. Kolege su dale svoj maksimalni doprinos u radu, pokazavši visok stepen odgovornosti i motivacije.

Sektori