Rezultati sa usmenog ispita i Lista uspješnih kandidata za radno mjesto I.2 Viši saradnik za standardizaciju kvaliteta prema korisnicima

Rezultati sa usmenog ispita: 
Rezultati sa usmenog ispita za radno mjesto I.2

Lista uspješnih kandidata:

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto I.2

 

 

Sektori