„ Ljubav prema prirodi je ljubav prema životu, ljubav prema domovini je ljubav prema svojim korijenima, a ljubav prema naslijeđu je ljubav prema svemu što jesmo ”

Ekologija nije samo zaštita prirode, to je prije svega briga o čovjeku i vrijednostima koje je on kroz historiju stvarao. Kulturno-historijska i prirodna baština, neprocjenjivo su blago Bosne i Hercegovine. Koncept ekološkog odgoja i obrazovanja, protkan ekološkom kulturom, kao konstituensom ekološke etike, aktuelizira senzibilitet učenika prema ovim vrijednostima.
Međunarodni dan zaštite okoline, učenici Osnovne škole „ Grbavica II ”, odjeljenje V1, obilježili su oglednim časom u okviru terenske nastave, realizovane na više lokacija (Jablanica, Hutovo blato, Žitomislići, Stolac, Blagaj i Mostar), pod motom „Upoznajmo Hercegovinu ”.
Interdisciplinarnim didaktičkim pristupom i primjenom strategija za poticanje kritičkog razmišljanja, orijentisali smo se ka razvijanju ekoloških vrijednosnih orijentacija učenika. Učenici su pokazali marketinške sposobnosti, izradili reklamne letke, pjevali, svirali, glumili, plesali, recitovali, prezentirali ponudu…., kako bi zainteresovali potencijalne kupce (vršnjake i slučajne prolaznike) i ponudili im uslugu turističkih agencija koje su promovisali. Istraživali su o ramsar područjima, nacionalnim spomenicima, parkovima prirode… Upoznali stvaralaštvo književnika Mehmedalije Maka Dizdara i Alekse Šantića.
Iskazali su i svoje digitalne komptencije.
Iskoristivši raspoložive potencijale, pokušali su ostvariti konkurentsku prednost na tržišu. Uz izražene menadžerske sposobnosti, ostvariti „ profit” bez da ugrožavaju životnu sredinu. Osmislili su eko-matematičke zadatke i kreativne eko-poruke. Osvrnuli su se na odgovorno djelovanje čovjeka prema prirodi i kulturno-historijskoj baštini, uočili ekološke probleme, te predložili mjere za njihovo prevazilaženje.
Nastavnici kao medijatori cjelokupne terenske nastave su ispitali i nivo ekološke aktivizacije učenika, te dobijene rezultate predstavili histogramom frekvencija. Cilj je predloženim mjerama dugoročno potaknuti učenike na proekološko djelovanje.
Realizovane aktivnosti su dokumentovali učenici – novinari koji su, osim navedenog, ispitali i mišljenje turističkog vodiča, kao i zadovoljsto i mišljenja učenika o ekološki bitnim odrednicama lokacija koje su posjetili.
Tekst pripremila nastavnica: Mr.sci Fatima Habota

Sektori