Savremene tehnike/stragije u nastavi

U četvrtak 17. 11. 2022. u JU OŠ “Malta” Fatima Kadrić, učiteljica sa dugogodišnjim iskustvom u primjeni savremenih strategija je održala predavanje o ovoj veoma važnoj temi za primjenu Nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja. Fatima je vješto povezala nastavne predmete Prirodu i Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost ali i sve ostale nastavne predmete u petom razredu na kojima je moguće odabrane strategije koristiti. Predavanju su osim implementatora prisustvovale i kolegice koje trenutno ne provode nastavu po NPP definisanom na ishodima učenja ali su zainteresirane za cjeloživotno učenje. Hatidža Šaljić, viša saradnica za razvoj predmetnih kurikuluma je takođe pružila podršku i prisustvovala u ime Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja.

Sektori