Općinsko takmičenje iz Matematike

Danas je u realizirano prvo takmičenje na općinskom nivou za školsku 2023/2024. godinu iz nastavnog predmeta Matematika.
Takmičenju su pristupila 784 učenika iz svih općina Kantona Sarajevo.
Škole domaćini takmičenja su: JU OŠ “Vrhbosna”, JU OŠ “Hasan Kaimija”, JU OŠ “Čengić Vila I”, JU OŠ “Fatima Gunić”, JU Četvrta gimnazija Ilidža, JU OŠ “Porodice ef. Ramić” Semizovac, JU OŠ “Stari Ilijaš” i JU OŠ “6. mart” Hadžići.

Sektori