Radionica na temu: “Pisanje nastavne pripreme”

U ponedjeljak 17.10.2022. godine u prostorijama JU Prva osnovna škola Ilidža održana je radionica na temu: “Pisanje nastavne pripreme” koju je pripremila i realizirala Alma Aljović članica Tima za podršku za implementaciju nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja za nastavni predmet Matematika. Radionici su prisustvovale i aktivno učestvovale profesorice razredne nastave i nastavnice koje predaju Matematiku u petom razredu osnovne škole.
Na drugom dijelu sastanka razgovaralo se o načinima na koje se mogu realizairati časovi koji su bazirani na ishodima učenja, a dati su i odgovori na pitanja koja su nastavnici/e dostavili u proteklom periodu.
Ispred JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo prisutnim se obratila voditeljica Tima za podršku za nastavni predmet Matematika Lejla Tuzlak, viša saradnica za profesionalni razvoj direktora i pomoćnika direktora, koja je istakla da će nastavnici/e i ubuduće imati kontinuiranu podršku u provedbi predmetnih kurikuluma, kao i organizirana stručna usavršavanja sa tematskim radionicama.

2

Sektori