Međuškolski projekt: ”Kažimo ne nasilju i diskriminaciji”

Međuškolski projekt pod nazivom “Kažimo ne nasilju i diskriminaciji,” obilježen je angažmanom profesora i učenika pet srednjih škola Kantona Sarajevo: JU Srednja medicinska škola, JU Gimnazija “Obala,” JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn i JU Treća gimnazija, u sklopu globalne kampanje “16 dana aktivizma.” Ova kampanja, koja se svake godine odvija od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, ima za cilj borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i obilježava se u preko 100 država svijeta od 1991. godine, kada ju je pokrenuo Institut za globalno liderstvo žena.

Ključnu aktivnost u okviru ove kampanje predstavljao je međuškolski projekt koji su organizirali profesori Alma Ahmethodžić, Marija Knežević, Lejla Karahodžić, Igor Smiljanić, Esad Karahodžić i Đuldina Kurtović. U ponedjeljak, 11. 12. 2023. godine, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, održan je panel pod nazivom “Nasilje i diskriminacija kao kulturološki fenomen” u amfiteatru Treće gimnazije. Sarajevski srednjoškolci su kroz ovaj panel argumentirano iznijeli problematiku nasilja i diskriminacije iz različitih perspektiva, koristeći argumente i retoričke vještine.

U sklopu istog događaja, učenici Treće gimnazije su priredili izložbu pod nazivom “Hannah Arendt,” posvećenu istaknutoj njemačko-američkoj naučnici u oblasti politologije i filozofije. Ova izložba, kroz citate i odlomke iz djela Hannah Arendt, naglašava važnost kritičkog mišljenja i moć individualne moralne hrabrosti u suočavanju s društvenim problemima, koji su bili aktuelni u prošlosti, ali su prisutni i danas u 21. stoljeću. Učenici Srednje škole za saobraćaj i komunikacije su predstavili izložbu pod nazivom “Ljudska prava,” koja je podsjetila prisutne na najvažnije vrijednosti čovječanstva i prava i obaveza svih nas kao građana ali i kao ljudi.

Na događaju je ispred JU Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo prisustvovala Sedžida Hadžić, viša saradnica za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika. Ona je istakla važnost suradnje između škola, interdisciplinarnog pristupa proučavanju društvenih fenomena i građanskog aktivizma u prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja.

Sektori