Okrugli sto “Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i perspektive“

16.11.2022. godine, u hotelu Holiday u Sarajevu, održan je okrugli sto “Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i perspektive“. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo. Na okruglom stolu je aktivno učešće uzeo predstavnik Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, Edin Mujkanović, viši saradnik za podršku djeci i učenicima sa teškoćama.
Ovaj okrugli sto, u organizaciji Odbora za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, imao je za cilj pružanje dodatnih pojašnjenja osnovnih principa inkluzivne politike u obrazovnom sistemu u Kantonu Sarajevo.
Ovom prilikom analiziralo se postojeće stanje u oblasti obrazovanja i koje bi aktivnosti trebalo poduzimati da se djeci i omladini s invaliditetom obezbijedi kvalitetno inkluzivno obrazovanje.
 

Sektori