Mentalno zdravlje djece i adolescenata

U ponedjeljak, 13. 2. 2023. godine, održano je stručno usavršavanje psihologa predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo na temu “Mentalno zdravlje djece i adolescenata”. Stručno usavršavanje jedno je u nizu kontinuiranog stručnog usavršavanja psihologa, vid ohrabrenja i osnaživanja, posebno kolegica i kolega koji su prvi put u odgojno-obrazovnom procesu.
Edukaciju je započela psihologica Hajrija Ibrišagić govoreći o značaju mentalnog zdravlja kada su u pitanju djeca i adolescenti.
Ona je naglasila da mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnog poremećaja. Ono je definisano kao stanje blagostanja u kojem svaka osoba ostvaruje svoj potencijal, nosi se sa svakodnevnim stresom života, da može produktivno raditi i u mogućnosti je da doprinosi svojoj zajednici (SZO).
Nakon toga, prisutni psiholozi imali su priliku slušati predavanje psihologice Irme Džambo, koja je govorila o samopovređivanju i suicidu kod djece i adolescenata, te koracima ispravne podrške i stručne pomoći.
S primjerima iz prakse i prikazom slučaja u predavanje rada centara za mentalno zdravlje i saradnje centra s odgojno-obrazovnim institucijama prisutne je uvela psihologica Mirela Hadžić.
Sama edukacija bila je interaktivna, s puno primjera dobrih praksi, diskusije i prijedloga prisutnih psihologa da se uradi još ovakvih edukacija s edukatorima koji su danas bili u toj ulozi.
Stručno usavršavanje i edukaciju, na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, organizirao je i realizirao Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.
Pomoć u savjetima i preporukama dala je i prof. dr. Dženana Husremović s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Zaključke s ovog stručnog usavršavanja prisutni psiholozi kreirat će i uputiti prema Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.

Sektori