Stručno usavršavanje za članove mobilnog tima, odgajatelje i nastavnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje za članove mobilnog tima, odgajatelje i nastavnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.
Tema stručnog usavršavanja bila je “Stručna podrška učenicima iz spektra autizma i sa intelektualnim teškoćama”, a realizirana je 22. 2. 2023. godine od 9:00 do 12:30 sati. Predavanju je prisustvovalo 229 učesnika. Stručno usavršavanje održali su mr. sc. Dževida Sulejmanović i mr. sc. Emrisela Delić.
Cilj stručnog usavršavanja bio je unaprijediti rad s djecom s teškoćama u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, kao i pomoć svim sudionicima u radu s djecom iz spektra autizma i s intelektualnim teškoćama. Nakon svakog bloka predavanja učesnici su mogli postavljati pitanja i diskutovati o problemima s kojima se susreću na terenu. Stručna usavršavanja iz ove oblasti planiramo nastaviti kontinuirano i na taj način osnažiti sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa.

Sektori