Radni sastanak

Dana 24.11.2022. godine u Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo održan je radni sastanak na kojem su planirane predstojeće aktivnosti organizacije sastanaka i stručnih usavršavanja koja imaju za cilj pružanje stručne podrške i kontinuiranog profesionalnog razvoja direktora osnovnih i srednjih škola.
Sastanaku su prisustvovali direktorica JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo gđa Senada Salihović, predsjednica Udruženja direktora osnovnih škola gđa Erzumana Fukelj, predsjednik Odbora direktora Zajednice srednjih škola gosp. Senad Alić i viša saradnica za profesionalni razvoj direktora i pomoćnika direktora gđa Lejla Tuzlak.

Sektori