Obilježavanja godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva 1992. – 1995

Učenici JU OŠ “Safvet-beg Bašagić” i JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti, posjetili su danas mjesto masovnog stradanja građana Sarajeva na Mostu Drvenija (kod škole), gdje su na prigodan način obilježili 30. godišnjicu od ubistva sedam građana Sarajeva.
Dana 14. 12. 1993. godine u 14:00 sati ispaljena je granata iz pravca Vraca (Sarajevsko-romanijski korpus), koja je eksplodirala ispred Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“, „Veselin Masleša“, u neposrednoj blizini mosta Drvenija, u Ulici Obala Kulina Bana 18 – Gimnazijska 1, usljed čijeg je rasprskavajućeg djelovanja ubijeno osam, a ranjeno deset civila. Među žrtvama ovog masakra bila su dva člana porodice Jahić, majka i kćerka.
Ovaj tragični događaj, kao i mnogi drugi slični slučajevi koji su se odvijali na oko 230 lokacija masovnih stradanja građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine, podsjećaju nas na teške trenutke koje je grad i njegovi stanovnici pretrpjeli tokom opsade.
S tim u vezi, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji s Intitutom, ove godine je uključilo pregled Obilježavanja godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva 1992. – 1995. godine u školski kalendar.
Ova inicijativa ima za cilj njegovanje kulture sjećanja i pamćenja, kako bismo osigurali da se teške lekcije iz prošlosti ne zaborave. Dvadeset odabranih lokacija masovnih stradanja građana Sarajeva dio su službenog protokola Kantona Sarajevo za ovu godinu, podsjećajući nas na civilne žrtve opkoljenog Sarajeva.
Istina o gradu pod opsadom mora se prenositi na buduće generacije kako bismo osigurali da se takvo zlo nikada više ne ponovi. Pamćenje ovih događaja ključno je za očuvanje mira i razumijevanja među ljudima te nas podsjeća na važnost solidarnosti i suosjećanja među zajednicama.

Sektori