Obilježavanje Svjetskog dana štednje

Srednja ekonomska škola, Sarajevo je 31.10.2023. godine tradicionalno obilježila Svjetski dan štednje s ciljem edukacije učenika o štednji i njenoj važnosti. Program su pripremili i realizovali učenici i učenice od drugog do četvrtog razreda, smjerovi ekonomski i bankarski tehničar, zajedno sa profesoricama Sandom Dupovac i Amrom Hodžić.
U programu koji je prikazan ostvarena je korelacija između slijedećih nastavnih predmeta: Bankarsko poslovanje, Marketing, Informatika, Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost, Likovna kultura i Muzička kultura gdje su učenici pokazali zavidan nivo kompetencija za medijsku, informatičku i finansijsku pismenost.
Obilježavanju Svjetskog dana štednje prisustvovala je viša saradnica Lejla Halkić iz Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje.
Prikazani program je primjer dobre prakse kako se u okviru realizacije vannastavnih aktivnosti i stručno-teorijske nastave može sprovesti kurikularna reforma.

Sektori