Nastavna aktivnost iz škole “Hasan Kikić”

U srijedu, 11. 5. 2023. godine, u JU OŠ “Hasan Kikić” nastavnica Alma Ramić realizovala je ugledni čas iz nastavnog predmeta Fizika prema ishodima učenja. Času su prisustvovale članice Tima za podršku implementatorima predmetnog kurikuluma Sanela Karović i Merjem Popara Ustamujić, kao i predstavnici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Damir Mušanović i Edin Mujkanović.
Čas je započeo predtestom za učenike, da bi se nastavilo razgovorom o ključnim pojmovima i obrazloženjem odgovora povezujući ih s primjerima iz prakse. Učenici raspoređeni u grupe realizovali su postavljene im zadatke, a potom su predstavnici grupa izložili svoja zapažanja, da bi na tabli upisali o kojoj vrsti sile se radilo u njihovom zadatku. Završni dio časa je bio rezervisan za formativno praćenje učeničkih postignuća koristeći aplikaciju “Plickers”, pomoću koje su učenici na ekranu odmah dobili povratnu informaciju da li su se opredijelili za tačan odgovor.

Sektori