“Pregled stanja obrazovanja u Bosni i Hercegovini-budući koraci“

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo organizovali su 13. juna 2023. godine u Sarajevu Okrugli sto o temi:
“Pregled stanja obrazovanja u Bosni i Hercegovini-budući koraci“.
Putem dijaloga i rasprave predstavljen je pregled trenutnih reformi i promjena u obrazovnim sistemima, te su naglašeni budući koraci koji bi mogli unaprijediti kvalitet obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Poziv za učešće Okruglom stolu upućen je svim relevantnim subjektima u obrazovanju BiH, a samom događaju prisustvovali su predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Pedagoškog zavoda Zenica, Pedagoškog zavoda BPK Goražde, Pedagoškog zavoda USK, Pedagoškog zavoda Mostar, Zavoda za školstvo Mostar, APOSO-a, OSCE-a, UNDP-a, GIZ TVET-a, Upravnog i Nadzornog odbora IRPO-a i Stručnog vijeća IRPO-a.
Kao zajednički rezultat svih prisutnih formulisani su sljedeći zaključci – prioriteti budućeg razvoja obrazovanja u BiH:

Sektori