Udruženje “Život sa Down sindromom” Federacije BiH, organiziralo je danas u Sarajevu okrugli stol na kome je istaknuto da adekvatna podrška roditeljima djece s Down sindromom ima veliki utjecaj na stabilnost porodice i pomaže joj da savlada mnogobrojne barijere s kojima se oni i njihova djeca suočavaju u svakodnevnom životu.
Okruglom stolu je prisustvovala ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, zatim Edin Mujkanović, predstavnik Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, kao i drugi predstavnici centara, fakulteta, savjetovališta, instituta, nevladinih organizacija i drugih.

 

Sektori