Radionica “Osnove tehnike”

Radionica je održana u dva termina, prvi termin u ponedjeljak, 27. 3. 2023. godine, u JU OŠ “Safvet-beg Bašagić” i drugi termin srijeda, 29. 3. 2023. godine, u JU OŠ “Grbavica I”.
Radionice su održali članovi tima za podršku Aida Hamidović, Armina Bukvić, Hurija Nalo i Esad Avdić, a obuhvatile su temu “Saobraćaj”.
Edukatori su se potrudili da ponude nastavnicima mnogo ideja koje mogu koristiti na času Osnova tehnike uz primjenu tehnika formativnog praćenja s posebnim naglaskom na tehniku “semafor”, koja je u skladu s nastavnom jedinicom. Nastavnici su na osnovu unaprijed pripremljenih materijala napravili makete koje će moći primijeniti na časovima u radu s učenicima. Edukatorica Armina Bukvić prezentirala je pripremu iz “Saobraćaja” koja sadrži elemente formativnog praćenja i prikazala praktičnu primjenu na jednom od svojih časova.
Uz niz sugestija, pohvala i ideja, radionica je završena na obostrano zadovoljstvo Tima za podršku i mentorisanih nastavnika te je dogovorena nova radionica za naredni period s posebnim osvrtom na međupredmetnu povezanost.
Kako su to radili nastavnici:

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.