Sastanak na Pedagoškom fakultetu

U prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu danas je upriličen sastanak predstavnika Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS i Pedagoškog fakulteta.
Direktoricu Instituta Senadu Salihović i saradnike ugostili su uvaženi prodekani, profesori i asistenti Fakulteta, a razgovarano je o oblicima međuinstitucionalne saradnje dvije ustanove i konkretnim koracima u smjeru unapređenja sistema podrške djeci i učenicima sa teškoćama u razvoju.

Sektori