Sastanak Radne grupe za obuku nastavnika i Radne grupe za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika u okviru EU projekta.

U Konjicu je 18.11.2022. godine održan zajednički sastanak Radne grupe za obuku nastavnika i Radne grupe za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika u okviru EU projekta. Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Cilj sastanka radne grupe je predstavljanje rezultata dosadašnjeg rada i usaglašavanje budućih aktivnosti. Ispred Instituta u Radnoj grupi za obuku nastavnika je Azerina Muminović – viši saradnik za stručno usavršavanje edukatora, nastavnika, stručnih saradnika.

Sektori