Obavještenje o terminu polaganja pismenog ispita za radno mjesto I.3. Pomoćnik direktora za nastavne planove i programe.

Obavještavamo vas da je Komisija za postupak prijema u radni odnos po osnovu Javnog oglasa broj 677/22 od 10.08.2022. godine utvrdila termin polaganja pismenog ispita za poziciju: I.3 Pomoćnik direktora za nastavne planove i programe……1 (jedan) izvršilac.
Pismeni ispit će se održati u srijedu,
16.11.2022.godine sa početkom u 15:30 sati u prostorijama srednje škole „Željeznički školski centar“ Sarajevo u ulici Ložionička broj 8.

Link: Obavještenje o terminu polaganja pismenog ispita za radno mjesto I.3

Sektori