POSJETE PREDŠKOLSKOJ USTANOVI JU „DJECA SARAJEVA“-„TREŠNJICA“ I BH CENTAR –PREDŠKOLSKA USTANOVA „VOGOLINO“ U OPĆINI VOGOŠĆA POVODOM UPISA NOVOPRIMLJENE DJECE U NOVOJ ŠKOLSKOJ 2023.-2024. GODINI

Povodom početka nove školske godine i velikog broja upisane novoprimljene djece u  svim registrIranim predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo, “JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo” je kao i prošle godine odvojio vrijeme prema programskim aktivnostima za poseban nivo u obrazovanju- predškolski odgoj i obrazovanje. Danas smo bili  prisutni sa djecom , odgajateljima, direktoricom JU „Djeca Sarajeva“, g-đom Ildom Bekrić i ostalim uposlenicima u Općini Vogošća u krugu vrtića “Trešnjica” u okviru Javne ustanove “Djeca Sarajeva”, Sarajevo..

Došli smo pozdraviti djecu, roditelje i sve uposlene te zaželjeti djeci sretan početak , a djeci što manje suza i plača prilikom odvajanja od roditelja. Direktorica Instituta, g-đa Senada Salihović je zaželjela djeci  da steknu mnogo prijatelja sa kojima će se igrati i u vrtiću učiti kroz igru, te da usvoje znanja i vještine koje će im biti potrebne za dalji rast i razvoj. Polazak u vrtić je jedan od najvažnijih događaja u životu djeteta, te mu je potrebno pomoći da što bezbolnijeprebrodi odvajanje od roditelja i privikne se na novu sredinu i osobe.  U vrtiću “Trešnjica” se  nalazi 96 djece ranog i predškolskog uzrasta i da su formirane 4 odgojne grupe. Općina Vogošća je prepoznatljiva po stalnom naseljavanju mladih roditelja i prisutnosti što većeg broja djece koja traže usluge za boravak djece u predškolske ustanove .

Kako bi usavršavali i jačali kompetencije uposlenih: direktora, odgajatelja, stručnih saradnika, tehničkog i pomoćnog osoblja, a posebno i roditelja, “JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo” će u narednom periodu , u školskoj 2023.-2024. godini organizirati edukacije i radionice za uposlene u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo na teme iz oblasti zdravlja, kvalitetne dječije ishrane, edukacije odgajatelja o pristupu radu s djecom ranog i predškolskog uzrasta kroz holistički, cjeloviti pristup i integrisano planiranje prema Kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo , teme o Standardu kvalitete rada predškolskih ustanova, a u toku su i edukacije stručnih saradnika koji će zajedno sa odgajateljima pomoći roditeljima u jačanju roditeljskih vještina i kompetencija kroz radionice “Rastimo zajedno” u sklopu programa “Škola roditeljstva”-izjavila je direktorica Salihović tokom intervjua na TV Vogošća.

Nakon posjete vrtiću “Trešnjica” u sklopu JU “Djeca Sarajeva” uposlenici Instituta posjetili su i registriranu  privatnu predškolsku ustanovu BH Centar predškolska ustanova “Vogolino” u Vogošći  koja broji 129 djece ranog i predškolskog uzrasta u formiranih 6 (šest) odgojnih grupa. Zajedno su se družili sa djecom, odgajateljima i direktorom, g-dinom

 Eldinom Ždralović, te i djeci vrtića “Vogolino” zaželjeli sretan početak u novoj školskoj godini, mnogo sreće i smijeha a što manje plača prilikom upisa i adaptacije na novo podsticajno okruženje. Tom prilikom direktor Ždralović je  direktorici Instituta i uposlenicima  uručio Zahvalnicu.

Sektori