Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” – izložba i uručenje nagrada

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” ima čast i zadovoljstvo pozvati Vas na otvaranje izložbe i uručenje nagrada 21. konkursa literarnih i likovnih radova polaznika predškolskih ustanova i učenika osnovnih škola o temi Za sreću doma i naroda. Konkurs je realiziran u saradnji sa Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Otvaranje izložbe i uručenje nagrada je 17. 10. 2023. godine (utorak) u 12.00 sati u “Prvoj bošnjačkoj gimnaziji”, Petrakijina 22. Tom prilikom bit će i javno predstavljanje 21. kataloga nagrađenih i odabranih literarnih i likovnih radova.
Izložba će biti postavljena od 17. 10. do 24. 10. Posjete su u vremenu od 8.15 do 15.00 sati svakim radnim danom.
***
Članovi žirija za odabir najboljih literarnih radova bili su Bisera Alikadić, Mirsad Bećirbašić, Almedina Čengić, Mirzana Pašić Kodrić i Arnela Trešnjo. Žiri je za najuspješnije radove dodijelio nagrade: Eldaru Selimoviću, učeniku VIb razreda, OŠ “Hamdija Kreševljaković”, (Kamberi) Gradačac, prva nagrada, Jasminu Stanaru, učeniku “Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju”, Sarajevo, druga nagrada i Hani Musić, učenici VIIIa razreda, OŠ “Mak Dizdar”, Zenica, treća nagrada.
Članovi žirija za likovne radove bili su Mirsada Baljić, Adis Lukač i Mušo Šahman. Žiri je za najuspješnije radove dodijelio nagrade: Lei Krvavac, učenici IX1 razreda, “Četvrte osnovne škole”, (Hrasnica) Ilidža, prva nagrada, Ammaru Pozderu, učeniku VIII razreda, OŠ “Alija Isaković”, Prozor, druga nagrada i Aurori Palamar, polaznici vrtića “Mašnica”, Sarajevo, treća nagrada.
Zbog značajnog doprinosa u realizaciji Konkursa žiri za literarne radove priznanje dodjeljuje nastavnci Dženiti Hrnjičić, “Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju”, Sarajevo.
Posebno vrijedan angažman u likovnom dijelu Konkursa ove godine po ocjeni žirija pokazali su Aida Ahmetović i Elma Šejtanić, odgajateljice vrtića “Mašnica”, Sarajevo.

Sektori