Prezentacija rada JU Porodično savjetovalište

U ponedjeljak, 4. 9. 2023. godine, JU Porodično savjetovalište Kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju aktivnosti koje su urađene u protekloj školskoj 2022/2023. godini. Na prezentaciji rada JU Porodično savjetovalište prisutni su bili ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena i izbjegla lica Kantona Sarajevo Enda Pečenković, direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Senada Salihović, visi saradnik za dobrobit učenika Samela Alagić, te uposlenici JU Porodično savjetovalište. Na prezentaciji, osim aktivnosti u protekloj školskoj godini, predstavljen je i novi program Primarne prevencije vršnjačkog nasilja s akcentom na rad s učenicima-posmatračima nasilja.

Aktivnosti JU Porodično savjetovalište u narednom periodu bit će sistemski još bolje podržane i stvarat će vezu s aktivnostima koje od ove školske godine provodi Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo kroz Katalog vannastavnih i posebnih programa i “Školu roditeljstva”.

Sektori