Prva tehnicijada

Prva tehnicijada – Sportsko druženje srednjih stručnih i tehničkih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godini otvorena je danas na vanjskom igralištu Srednje škole za saobraćaj i komunikacije. Tehnicijadu, koja će se realizovati u periodu od 14. do 19. aprila, 2024. godine, svečano je otvorila ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović.
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo podržalo je realizaciju Tehnicijade iznosom od 10.000 KM, dok je u 2022. godini podržalo rekonstrukciju sportskog igrališta Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo sa 230.000 KM, a na kojem je i svečano otvorena Prva tehnicijada.
Prisutne je pozdravila i direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS Senada Salihović, dok se u ime organizacionog odbora direktora obratio direktor Srednješkolskog centra Vogošća Elvir Sućeska. Svečano otvaranje Prve tehnicijade pomogli su načelnici općina sa područja Kantona Sarajevo, kao i sponzori ovog projekta.