Stručno usavršavanje za pedagoge, psihologe i socijalne radnike zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama 

Dana 22.12.2022. godine, u organizaciji Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, održano je stručno usavršavanje za pedagoge, psihologe i socijalne radnike zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo u hotelu Hollywood.
Svi sudionici stručnog usavršavanja uzeli su aktivno učešće i izrazili zadovoljstvo što se u posljednje vrijeme mnogo radi na osnaživanju svih sudionika odgojno obrazovnog procesa.
Iz Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja učešće su uzeli: Elvir Korjenić, pomoćnik direktorice za upravljanje ljudskim resursima, Azerina Muminović, Sedžida Hadžić i Altijana Alić, više saradnice za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika, Lejla Tuzlak, viša saradnica za profesionalni razvoj direktora i pomoćnika direktora, Samela Alagić, viša saradnica za dobrobit djece i Stanislava Matić, viša saradnica za srednje stručno usavršavanje. Zahvaljujemo edukatoricama na profesionalnom pristupu i saradnji: Admira Hrelja, Amra Čeligija, Lejla Škrijelj, Semra Feriz, Suada Delić, Mirsada Tukulija, Mirjana Jovanović- Halilović, Lejla Fejzic, Alisa Mehmedspahić i Ajla Mavrić – Gavranović.

Sektori