Put izvrsnosti naših matematičara

U Antaliji u Turskoj u perodu od 8. do 13. maja 2023. godine održana je Balkanska matematička olimpijada (BMO) koja se smatra najprestižnijim matematičkim takmičenjem na Balkanu. Prvi put je održana 1984.godine, i od tada se održava svake godine. Svaka država ima pravo poslati maksimalno 6 učenika, u pratnji lidera i zamjenika lidera. Bosna i Hercegovina još od 2008. godine učestvuje na ovom takmičenju i svake godine naši učenici ostvaruju odlične rezultate, uključujući jednu zlatnu medalju 2012. godine (učenik Harun Hindija). Ekipa koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Olimpijadi odabrana je na Izbornom takmičenju za BMO 2023. godine, koje je održano na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci u organizaciji Udruženja matematičara Kantona Sarajevo i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Na tom takmičenju izabrano je najboljih 6 učenika koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na ovoj olimpijadi. Članovi Olimpijskog tima Bosne i Hercegovine su:
Vođe Tima:
Amar Kurić, lider Tima i
Admir Beširević, zamjenik lidera
Takmičari:
1. Harun Alibegović (III razred) – Richmond Park International Secondary School Sarajevo,
2. Ervin Macić (IV razred) – Druga gimnazija Sarajevo,
3. Asja Ćatić (III razred) – Druga gimnazija Sarajevo,
4. Ahmed Spahić (III razred) – Druga gimnazija Sarajevo,
5. Benjamin Mujkić (II razred) – Druga gimnazija Sarajevo i
6. Abdullah Fehratbegović (II razred) – Druga gimnazija Sarajevo.
Ove godine naši najuspješniji takmičari, Ervin Macić i Benjamin Mujkić, osvojili su bronzane medalje.
Osim roditelja i prijatelja na sarajevskom aerodromu su ih dočekale Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Senada Salihović, direktorica JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, i Sabina Piknjač, viši saradnik za izvrsnost i liderstvo.
Ministrica Hota Muminović podržava put izvrsnosti kako finansijski tako i u motivisanju, njena predanost podršci takmičenjima ohrabruje mnoge da se pridruže i da zajedno rade na stvaranju pozitivnih promjena.

Sektori