Radionica: Kvalitetna komunikacija

U prostorijama Instituta za razvoj predunivezitetskog obrazovanja održana je radionica na temu: „Kvalitetna komunikacija“ za članove Timova za podršku u prvom, drugom i petom razredu osnovne škole u implementaciji nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja i odgajateljima u predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo. Ovom prilikom se zahvaljujemo OSCE misiji u Bosni i Hercegovini i voditeljici radionice Marini Bakić psiholog, NLP trener i NLP Master-Coach na korisnoj radionici za članove Timova ali i saradnike Instituta.
Kroz interaktivan pristup i aktivnu ulogu svih učesnika radionice, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa različitim vrstama komunikacije, kakav značaj ima govor tijela, te šta predstavlja aktivno i pasivno slušanje. Institut kontinuiranim edukacijama jača kompetencije članova Timova za podršku kako bi što efikasnije odgovorili na izazove u svakodnevnom radu.

Sektori