Stručni timovi kao podrška implementaciji predmetnih kurikuluma

Tokom 2022/23. nastavne godine u Kantonu Sarajevo započela je implementacija predmetnih kurikuluma prema sljedećem obrascu: prvi razred, peti razred i šesti, sedmi, osmi razred gdje se pojedini nastavni predmeti počinju izučavati prvi put u osnovnom obrazovanju, te u prvom razredu srednjeg obrazovanja.
Da bi se obogatili kapaciteti nastavnika koji podučavaju učenike navednih razreda radi uvođenja novih učenicima usmjerenih pristupa podučavanju nužnih za implementaciju novih kurikuluma, formirani su stručni timovi za sve nastavne predmete na koje se odnosi implementacija. Članovi i članice ovih timova su nastavnici/e s mnogo stručnog znanja i vještina iz svoje nastavne prakse, sa iskustvom iz mnogih projekata u obrazovanju, oni/e su dokazani kreativni nastavnici koji razvojem ličnih kreativnih potencijala podstiču i kreativnosti učenika.
Konceptualna struktura novih predmetnih kurikuluma, koja se temelji na komptencijama kao nove paradigme u obrazovanju, na interdisciplinarnosti, te na izvedbenom nivou pretpostavlja pristup podučavanju u kojem nastavnik preuzima ulogu kojom podstiče I usmjerava učenje, podrazumijeva mnogo širi spektar znanja i vještina od onoga što je jedan nastavnik stekao formalnim obrazovanjem. Stručni timovi, uz stalnu stručnu podršku Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, bili su oslonac nastavnicima kako bi nastava bila funkcionalna, povezana sa ishodima učenja i ativnostima kojima se ishodi učenja ostvaruju. Ovi vrijedni i odgovorni profesionalci nose dio zasluge što su ishodi učenja u učionici i drugim mjestima učenja, što su uvedene nove metode podučavanja ali i metode praćenja napretka i ocjenjivanja učeničkih postignuća.
Tokom dva dana, 22. i 23. juna 2023. stručni timovi i saradnici iz Instituta intenzivno su sa nastavnicima radili na godišnjem planiranju po kurikulumu kako bi logički povezali sadržaje tema među predmetima za određeni razred, sa osvrtom na kontekst škole, učionice, učenika.
Vrijeme je da članovi i članice stručnih timova odmore, prikupe dovoljno energije i dodatne motivacije za narednu školsku godinu.

Sektori