Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece predškolskih ustanova i Ustanova za specijalni odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Danas, 29. 5. 2024. godine smo se okupili u Centru za sport i rekreaciju “Safet Zajko” kako bi obilježili Reviju kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece predškolskih ustanova i Ustanova za specijalni odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u š kolskoj 2023.-2024. godini. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji sa JU Institut za razvojpreduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo su organizovali trodnevnu manifestaciju “Predškolski dani” kroz različite igre , sadržaje i aktivnosti. Danas u istom terminu na 6 općina Kantona Sarajevo borave predškolska djeca u 4., 5. i 6. godini u sportskim aktivnostima pod nazivom “Igre nekad i sad”. Za učešće su se prijavile 104 predškolske ustanove/podružnice i 3 Ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u kojima su upisana djeca predškolskog uzrasta. Djeca Starog grada su danas u Aleji ambasadora, vrtići sa općine Centar na pomoćnom stadionu Koševo, vrtići Novog Sarajeva na sportskom terenu “Goran Čengić, djeca vrtića općine Ilidža i Hadžića su na otvorenom prostoru Centra za sport i rekreaciju “Čarli”, Ilidža, a vrtići sa općina Ilijaš i Vogošća na otvorenom travnatom prostoru predškolske ustanove Behar Lješevo i svi se igraju istih igara “Nekad i sad”. Odlučili smo da ove godine centralna svečanost bude baš ovdje, u Centru za sport i rekreaciju “Safet Zajko” , Halilovići gdje se okupilo 520 djece iz 22 predškolske ustanove/podružnice sa Općine Novi Grad, izjavila je direktorica JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, Senada Salihović prilikom obraćanja.
Tradicionalne igre za decu su danas nažalost zaboravljene. Danas će se djeca igrati , skakati u vrećama, povlačiti konopac, plesati sa balonima …takmičiti se međusobno kako bi nas podsjetili kako su se naši roditelji, nane, bake, dede igrali kada su bili mali i kako su u igri sa ostalom djecom bili sretni i zadovoljni. Direktorica Instituta, Senada Salihović je istakla da su igrama svi pobjednici i zato su odgajateljice zajedno sa djecom pripremile medalje- za sve vas kako bi bili još spretniji jači.
Ovim sportskim aktivnostima želimo poslati poruku da je boravak u prirodi, na svježem zraku, organizovanim izletima i šetnjama u predškolskom periodu veoma važan pošto djeca provode veći dio dana u vrtićima , a današnjim programom želimo promovisati zdrav način življenja i skrenuti pažnju na svakodnevni boravak djece na svježem zraku, a što manje ovakvih aktivnosti u zatvorenim prostorima vrtića i skučenim prostorima.
Svim predškolskim ustanovama/podružnicama na području Kantona Sarajevo su uručene slikovnice “Klasične bajke za djecu” i Zahvalnice za učešće na manifestaciji “Predškolski dani”, u sportskim igrama za djecu “Igre nekad i sad”.