Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece predškolskih ustanova i ustanova za specijalni odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo “Predškolski dani”, školska 2022/2023. godina

Manifestacija “Sretno, đaci prvaci!” održana 24. 5. 2023. godine u 17:30 sati u Domu mladih Skenderija

Manifestacija “Sretno, đaci prvaci!” organizovana je u saradnji s JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo i Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, na kojoj se predstavilo 17 predškolskih ustanova, 350 šestogodišnjaka iz predškolskih ustanova s općina Novi Grad, Ilidža i Hadžići. Prisustvovalo je više od 350 roditelja i gostiju.

Predškolsko doba najburniji je period razvoja u životu svakog djeteta i svaki od uzrasta u okviru djetinjstva ima svoje specifičnosti.

Vrtić predstavlja sredinu u kojoj se svako dijete osjeća sigurno i prihvaćeno da bi moglo da sigurno i relativno samostalno ispituje svijet koji ga okružuje, stječući pozitivna iskustva uspješnog odgojno-obrazovnog rada u vrtiću. Trenutni upis djece u državni i privatne predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini obuhvata 9.230 djece. U obaveznom programu za djecu u godini pred polazak u školu ispratili smo 2.039 djece. Naš daljnji cilj jeste: omogućiti da svako dijete boravi u predškolskoj ustanovi i da stječe vještine za daljnje obrazovanje.

Prije realizacije muzičkog programa na manifestaciji “Sretno, đaci prvaci!” prisutnima se obratila ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović jer bez njene podrške i međusobnog povjerenja da gradimo nove ideje, a sve u cilju dobrobiti i blagostanja djece, ova manifestacije ne bi bila organizovana.

Neizostavna podrška uvijek je tu kada je riječ o direktorici JU “Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Senadi Salihović, koja svoj cijeli radni vijek provodi s učenicima, a sada i s predškolcima, te u svakoj prilici pruža nesebičnu podršku.

Kako bi izgledala manifestacija “Sretno, đaci prvaci!” da pored odgajatelja nismo spomenuli i buduće učitelje. Naša  kolegica Altijana Alić, bivša učiteljica  a sada uposlenica Instituta, viši saradnik za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika  se obratila svim priisutnima  poslavši poruku  o važnosti  partnerstva  vrtića i škole.

Polazak u školu predstavlja važnu etapu kako u životu mališana, tako i u životu roditelja. Ne samo da postaju stariji i zreliji, već polaskom u školu djeca uče i stječu nove navike, upoznaju neko novo okruženje, ali i sve one vještine koje će im značiti u kasnijem životu.

Da bi tranzicija iz predškolske ustanove u školu bila uspješna, potrebno je da se osmišljava i realizuje kroz saradnju roditelja, vrtića i škole. Kvalitetno uspostavljena saradnja osigurava kontinuitet i olakšava prelazak djeteta s jednog na drugi nivo obrazovanja. 

Dragim roditeljima s održanog svečanog događaja poslana je poruka da u osnovnoj školi moraju pružiti podršku djetetu, bez obzira na to što se dogodi, brinuti o djetetu i voljeti ga. Djeca koja dobivaju puno ljubavi i pažnje, zagrljaja, ohrabrenja spontano napreduju, rastu i razvijaju se brže od emocionalno zanemarene djece. Takva djeca bit će puno sigurnija u sebe i imati pozitivnu sliku o sebi.

Robert Lee Fulghum je rekao: ,“Sve što treba da znam o tome kako valja živjeti, šta raditi i kakav biti naučio sam još u vrtiću. Mudrost me nije čekala na vrhu planine, na kraju dugog uspona školovanja, nego se krila u pješčaniku dječijeg vrtića.”

Potrebno je pohvaliti dijete, pokazati ponos, ohrabriti njegovu znatiželju.

I ne smijemo zaboraviti: dijete koje postaje učenik ne prestaje biti dijete!

Sektori