Ogledni čas prema ishodima učenja na temu “Saobraćaj”

Dana, 05.04. 2023. godine, učenici I – 1 i I – 2 razreda JU “Treće osnovne škole”, zajedno sa svojim učiteljicama Irmom Muhović i Almom Ljajić, su realizovali ogledni čas prema ishodima učenja na temu “Saobraćaj”, a u skladu sa kurikularnom reformom u Kantonu Sarajevo.
Trenutna kurikularna reforma donosi niz kreativnih pristupa u usvajanju funkcionalnih znanja i praktičnom pristupu nastavi.
Koliko je učenicima ovaj pristup zanimljiv i efikasan prikazuju njihova vesela i znatiželjna lica što se vidi i na fotografijama.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.