VET for Western Balkans

Saradnja u jugoistočnoj Evropi u području stručnog obrazovanja i osposobljavanja na nivou vladinih institucija formalizirana je i traje od 2011. godine, kada je Sporazum o suradnji između VET institucija jugoistočne evrope čiji je cilj stvaranje regionalne mreže stručnog obrazovanja i obuke, potpisana između VET institucija zaduženih za provođenje politika VET-a iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Republike Sjeverne Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije i Srbije.
Potpisivanjem sporazuma uspostavljena je mreža stručnog obrazovanja i obuke u jugoistočnoj Europi, kao pokretačka snaga regionalne saradnje i modernizacije, usmjerene na razvoj kvalifikacija u stručnom obrazovanju i osposobljavanju, osiguranju kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci, kao dio unapređenja cjeloživotnog učenja i socijalnog partnerstva u sektoru stručnog obrazovanja i obuke.
Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, također, ima svoje kadrove koji su upoznati sa radom VET programa i organizovali prakse od mjesec dana učenicima stručnih škola u Italiji, Španiji, Holandiji i Sloveniji, a danas su sudjelovali obuci koja je realizirana u prostorijama JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo. Obuci su sudjelovali i predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova iz Crne Gore, kao partneri ove škole.
Čestitamo direktorici škole Irmi Behlulović na uspješnom implementiranju ovog značajnog projekta i radujemo se budućoj saradnji sa svim stručnim školama i novim projektima u ovoj oblasti.

Sektori