U prostorijama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo upriličen je važan sastanak o temi unapređenja inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.
Sastanku su, pored direktorice Instituta Senade Salihović, pomoćnika direktora za vannastavne i posebne programe, mr. Semira Salihovića, višeg saradnika za podršku djeci i učenicima sa teškoćama prof. dr. Edina Mujkanovića, pisustvovali docentica dr. Inga Ibralić, mr. Selmir Hadžić i mr. Azur Kuduzović, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za edukaciju i rehabilitaciju.
Razgovarano je o oblicima saradnje ove dvije ustanove i koracima koje je moguće poduzeti u tom smjeru, s ciljem kreiranja boljih uvjeta za inkluzivno obrazovanje djece i učenika sa teškoćama.

Sektori