Sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, koji je održan 24. 10. 2023. godine.
Primjer dobre prakse na temu “Međunarodna saradnja i projekti” prezentirala je Samira Nukić, direktorica JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”.
Predstavnici Instituta dali su informacije o provedbi kurikularne reforme, organizaciji takmičenja u školskoj 2023/2024. godini, Instrukciji o načinu rada Mobilnog stručnog tima za krizne intervencije i pružanje savjetodavne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u prevenciji nasilja/neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštiti učenika u kriznim situacijama u Kantonu Sarajevo za školsku 2023/2024. godinu.
Sastanku je prisustvovalo 84 direktora.

Sektori