Stručno usavršavanje i sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje i sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, koje je održano 24. 8. 2023. godine.
Uvodna obraćanja imale su Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje, i Senada Salihović, direktorica Instituta.
 
Edukaciju na temu “Međupredmetna povezanost”’ održala je Mirela Avdibegović. Cilj edukacije bio je upoznavanje s međupredmetnim povezivanjem u okviru implementacije Nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja.
 
Na sastanku aktiva predstavnici Instituta i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC dali su smjernice u skladu s Uputsvom za organizaciju školske 2023/2024. godine, a posebno je prezentiran način na koji će se unositi podaci u tabele koje su sastavni dio novih metodologija za izradu godišnjih programa rada za osnovne i srednje škole.

Primjer dobre prakse pod nazivom “Interaktivno učenje” prezentirao je Senad Alić, direktor Gimnazije SSST.

Sektori