Sastanak za direktorice i direktore osnovnih i srednjih škola

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo organizirao je dva sastanka za direktorice i direktore osnovnih i srednjih škola koji su u prvoj godini prvog mandata.
Sastanke je vodila Lejla Tuzlak, viša saradnica za profesionalni razvoj direktora i pomoćnika direktora, a održani su 14. decembra 2023. godine u hotelu “Hollywood” na Ilidži.
Cilj sastanka bio je pružanje stručne podrške novoimenovanim direktoricama i direktorima. Posebno su prezentirane smjernice za rad i važeći propisi koji se moraju primjenjivati u rukovođenju školama.

Sektori