Sastanak i stručno usavršavanje direktora i pomoćnika direktora predškolskih ustanova

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je sastanak i stručno usavršavanje direktora i pomoćnika direktora predškolskih ustanova, koje je održano 29. i 30. 11. 2023. godine.
Uvodna obraćanja imale su Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje, i Senada Salihović, direktorica Instituta.
Edukaciju na temu “Kurikulum u vrtićima” održala je prof. dr. Jasmina Bećirović-Karabegović. Izvještaj o edukaciji odgajatelja u svim predškolskim ustanovama na temu “Kurikulum za rani i predškolski odgoj” prezentirala je Alma Trnka, koordinator stručnog tima.
Izvještaj o provedbi istraživanja evaluacije nacrta “Platforme razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH 2017.-2022. godine” predstavila su prof. dr. Lejla Osmić, s Filozofskog fakulteta u Sarajevu u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici Instituta predstavili su Izvještaj o izvršenoj analizi odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u KS za školsku 2022/2023. godinu, Plan realizacije edukativnih radionica za pedagoge i psihologe u predškolskim ustanovama KS u okviru aktivnosti “Škola roditeljstva”, Vannastavne i posebne programe, Okvirni katalog tema stručnih usavršavanja i plan rada za naredni period.
Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 70 učesnika iz predškolskih ustanova.
 

Sektori