Sastanak i stručno usavršavanje direktora i pomoćnika direktora predškolskih ustanova

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je sastanak i stručno usavršavanje direktora i pomoćnika direktora predškolskih ustanova, koje je održano 26. 2. 2024. godine. Stručno usavršavanje na temu “Šta je filozofija inkluzije” održala je prof. dr. Lejla Kafedžić.
Cilj edukacije bio je upoznavanje direktora i pomoćnika direktora s važećim propisima iz oblasti inkluzivnog obrazovanja.
Predstavnici Instituta prezentirali su teme: Implementacija plana i programa za rani i predškolski odgoj i obrazovanje/kurikulum zasnovan na ishodima učenja za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Analiza anketnih upitnika o stručnim usavršavanjima i Vannastavni i posebni programi.
 
Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 40 učesnika iz predškolskih ustanova.

Sektori