Sastanak i stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je sastanak i stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, koje je održano 14. 3. 2024. godine. Sastanku su prisustvovali direktori osnovnih škola Bosansko-podrinjskog kantona, a u okviru Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona.
Stručno usavršavanje na temu “Komunikacijske vještine značajne za odgojno-obrazovni kontekst” održala je prof. dr. Sibela Zvizdić. Direktorima osnovnih škola prezentiran je Izvještaj o realizaciji GPR-a za osnovne škole na kraju prvog polugodišta školske 2023/2024. godine i date su informacije o digitalizaciji godišnjeg programa rada.
Sastanku je prisustvovalo 95 učesnika.

Sektori