Ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović održala sastanak sa radnicima Instituta. Na sastanku je prezentiran plan izrade dokumenta Kurikuluma u širem smislu. Akcenat je na praćenju implementacije Nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja kao podloge za cjelovitu kurikularnu reformu.
Ministrica se osvrnula na uspješan rad svih sektora Instituta u proteklom periodu ali i dala smjernice za dalji rad. Pred nama je dug reformski put ali to naša djeca zaslužuju, jer svi se slažemo kod činjenice da su promjene neophodne.

Sektori