Sastanak

U petak, 03. 02. 2023. godine održan je sastanak sa predstavnikom Ministarstva zdravstva FBiH, prim. dr. Goranom Čerkezom, predstavnicom Unicefovog Ureda za zdravstvo i rani rast i razvoj Fatimom Čengić i predstavnika Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS na čelu sa direktoricom Senadom Salihović. Dogovorili smo strateški važne projekte i zakonska rješenja u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja kada su u pitanju obavezna imunizacija djece, rani rast i razvoj, mentalno zdravlje učenika, nastavnika, odgovorno roditeljstvo, te unapređenje i osnaživanje profesionalaca u stručnim službama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u KS. U narednim periodu dogovorili smo sastanak na kojem bi prisustvovali predstavnici pomenutih resora sa predstavnicima kantonalnim vlasti iz tri ministarstva: Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, te Ministarstva odgoja i obrazovanja KS.

Sektori