Sastanci s direktoricama i direktorima osnovnih i srednjih škola

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo organizirao je dva sastanka za direktorice i direktore osnovnih i srednjih škola koji su u prvoj godini prvog mandata.
Sastanke je vodila Lejla Tuzlak, viša saradnica za profesionalni razvoj direktora i pomoćnika direktora, a održani su 4. i 5. septembra 2023. godine u hotelu “Hollywood” na Ilidži.
Cilj sastanka bio je pružanje stručne podrške novoimenovanim direktoricama i direktorima. Posebno su prezentirane smjernice za rad, u skladu s legislativom koja je neophodna za rukovođenje školama.
Na oba sastanka predstavljene su realizirane aktivnosti, koje su sastavni dio djelatnosti JU Porodično savjetovalište. Izlaganja su imali Osman Šaljo, direktor JU Porodično savjetovalište, i Fikreta Mulaosmanović-Smajić, šefica odjela, tokom kojih su date osnovne informacije o ostvarenoj saradnji s učenicima, roditeljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Posebno je istaknut značaj plana rada za predstojeći period u okviru kojeg će biti nastavljena kvalitetna saradnja JU Porodično savjetovalište s osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.

Sektori