U organizaciji Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, na dan 29. i 30. augusta 2022. godine bit će organizirano stručno usavršavanje direktora i pedagoga osnovnih i srednjih škola, odnosno asistenata i mobilnih timova u nastavi i u predškolskim ustanovama, usmjereno na sociološke teme.

Usavršavanje za direktore i pedagoge osnovnih i srednjih škola, bit će realizirano u prostorijama Katolički školsi centar, za asistente u nastavi i u predškolskim ustanova u Kulturnom sportskom centru Ilidža, a za mobilne timove u nastavi i u predškolskim ustanovama u prostorijama JU Četvrta gimnazija Ilidža.

Osim toga, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji sa Obrazovnim centrom za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u Bosni i Hercegovini realizirat će i stručno usavršavanje za nastavnike/ce predmeta Građansko obrazovanje / Demokratija i ljudska prava dana 30. 8. 2022. godine u prostorijama JU Treća gimnazija Sarajevo.

U prilogu dostavljamo linkove za prijavu.

 

Sektori

Linkovi za prijave