Tim_za_podršku razrednoj nastavi danas je održao simulaciju radionice na temu “Kurikulum – način planiranja”, koju je pripremila članica Tima Eldina Dizdar.
Uporedo s radionicom, prezentirani su i primjeri materijala, na koji način planirati i programirati.
U obavljanju zadataka, Tim ima stalnu podršku saradnika iz Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.
 

Sektori