Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, nastavlja s realiziranjem stručnog usavršavanja odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika, direktora i pomoćnika direktora na svim nivoima preduniverzitetskog obrazovanja. Današnji program odnosi se na odgajatelje, odnosno nastavne predmete Tjelesni i zdravstveni odgoj i Sport, Zdravi životni stilovi i Vjeronauka.
Uporedo s procesom provođenja stručnog usavršavanja o temi kurikulum – učenje prema ishodima učenja, realiziramo i stručno usavršavanje o sociološkim temama. Mjesto održavanja stručnog usavršavanja odvija se na dvije lokacije i to, Katolički školski centar i Kulturni sportski centar Ilidža. Uporedni program odnosi se na direktore i pedagoge u osnovnim i srednjim školama, odnosno asistente u nastavi i u predškolskim ustanovama.  Osim navedenog održaće se i Webinar za nastavnike Informatike. Teme u kojima će sudjelovati, veoma su važne i pomoći će unapređenju odgojno-obrazovnog rada.  

Sektori