U prostorijama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, danas je upriličen sastanak između predstavnika Instituta na čelu sa direktoricom Senadom Salihović i delegacije KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo na čelu sa direktorom Asadom Jeleškovićem.

Sastanku je, između ostalih, prisustvovao i pomoćnik ministra u Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, gospodin Adnan Medić. Razgovarano je o mogućnostima zajedničke suradnje na projektnim aktivnostima i sistemskim rješenjima usmjerenim ka djeci u predškolskim ustanova, odnosno učenicima osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

KJUZZPKS upravlja sa pet zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo, koja, nažalost, nisu još uvijek dovoljno sistemski iskorištena u pogledu educiranja mladih u drukčijem i poticajnom okruženju, uprkos činjenici da postoji zakonski okvir na osnovu kojeg je moguće razvijati određene nastavne, vannastavne i posebne programe. Nakon što Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanje Kantona Sarajevo obavi konsultacija s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, i nakom što KJUZZPKS obavi konsultacije s nadležnim ministarstvom u okviru čijih nadležnosti djeluje, bit će nastavljeni započeti razgovori i predložena odgovarajuća rješenja s ciljem boljeg okruženja za učenje i podučavanje mladih generacija.