Dijete putuje, roditelj usmjerava…

Cilj pedagoških radionica za roditelje u okviru Škole roditeljstva u Kantonu Sarajevo a koje se provode u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo je razvijanje i unapređenje zdravstveno-psihološko-pedagoških kompetencija i pedagoške kulture roditelja od trudnoće do punoljetstva te informiranje o roditeljskim pravima, obavezama i mreži podrške kako bi svako dijete raslo sretno i ostvarilo svoj puni potencijal.
Ključne teme pedagoških radionica za roditelje su:
Empatija, Socijalne vještine(komunikacijske vještine, asertivno ponašanje), Nenasilno rješavanje konflikata, Samopoštovanje, samopuzdanje, samoefikasnost i samokontrola i Odgojne metode.
Responsivno roditeljstvo, roditeljstvo u najboljem interesu djeteta, koje je dobro i odgovorno naziva se uspješnim roditeljstvom.
https://www.facebook.com/100085009922739/videos/386486823739142
 

Sektori