Socijalni dan

Dana 21.10.2022. godine u Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS sa Asocijacijom srednjoškolaca u BiH obilježili smo Socijalni dana, kada je grupa od 5 srednjoškolaca radila u Institutu za dnevnicu od 20 KM. Novac od dnevnice će biti uplaćen u Fond socijalnog dana iz kojeg se finansiraju projekti Asocijacije na nivou države. Saglasnost za organizaciju Socijalnog dana odobrilo je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS.

Sektori