Članovi Timova za podršku vrijedno rade u školama

 
Članica Tima za podršku nastavnicima/nastavnicima Bosanskog jezika i književnosti, Hravatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti, Ajla Džiho je u utorak, 25. 10. 2022. godine u JU OŠ „Hrasno“ održala radionicu na temu „Pisanje pripreme po ishodima učenja“. U inspirativnoj atmosferi nastavnice su na veoma kreativan način izradile set priprema iz oblasti Usmenog izražavanja i slušanja i Pisanja – pričanje doživljaja u petom razredu. Podrška Tima je izuzetno značajna, istakle su nastavnice.
Također, članica Tima za podršku nastavnicima/nastavnicama za razrednu nastavu Eldina Dizdar u srijedu, 26. 10. 2022. godine u JU OŠ „Isak Samokovlija“ održala je radionicu na temu „Kvalitetna škola“. Eldina je nastavnice vješto provela kroz radionicu: od motivacije video klipom, preko swot analize, platforme na kojoj su objavljeni predmetni kurikulumi do konkretnih rješenja u pisanju priprema po ishodima učenja.

Sektori