Spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevona radna mjesta:

– I.2. Viši saradnik za standardizaciju kvaliteta prema korisnicima 1 (jedan) izvršilac; 

– I.3. Pomoćnik direktora za nastavne planove i programe 1 (jedan) izvršilac;

– I.4. Pomoćnik direktora za izdavaštvo, udžbenike i nastavne materijale 1 (jedan) izvršilac;

– I.5. Viši saradnik za srednje stručno obrazovanje 1 (jedan) izvršilac;

– I.6. Viši saradnik za iseljeništvo i dijasporu 1 (jedan) izvršilac;

– I.7. Viši saradnik za upravljanje resursima Instituta i ostalim radnicima u obrazovanju 1 (jedan) izvršilac.

Sektori